شرایط خرید

1- اطمینان از محصول مورد نظر

2- اندازه گیری سایز در محصولاتی که نیاز به اندازه گیری سایز دارند. ( طبق دستور العمل اندازه گیری )

3- تکمیل مراحل خرید به درستی

4- درج اطلاعات درست و کامل از مشخصات فردی و محل