شرایط عضویت

1- افراد بالای 18 سال

2- آمادگی برای داشتن یک خانواده جدید