اندازه گیری سایزاندازه گیری دقیق سایز پا


1- مطابق عکس ابتدا و انتهای پای خود را علامت گذاری کنید. ( از بیرونی ترین بخش )

نکته: اگر انگشت دیگری از شصت پای شما بزرگتر است، علامت را از آن انگشت بزنید. همچنین برای برای علامت گذاری انتهای پا، از بیرونی ترین بخش پا علامت را بکشید.
2- فاصله دو خطوط را به سانتیمتر به دست آورید و در جدول زیر قرار دهید.

نکته: در صورت داشتن اعشار، اعشار را به سمت بالا گرد کنید. به طور مثال اگر فاصله خطوط 24.8 به دست آمد، عدد را به 25 گرد کنید و همچنین اگر عدد 24.2 به دست آمد، عدد را به 25 گرد نمایید.
نگته: اگر سایز به دست آمده اعشار داشت، اعشار را به سمت بالا گرد کنید. به طور مثال اگر سایز شما 42.5 به دست آمد، برای سفارش سایز 43 را انتخاب کنید.


خرید کتونی / کفش ورزشی و اسپرت


در آرفیف با آرامش خرید کنید!